Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike synukleínopatií « Späť

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike synukleínopatií

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.  

1Mgr. Jana Harsányiová, PhD., 2Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. 25.02.2022

Súhrn: Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom, ktorý sa akumuluje najmä v cytoplazme špecifických populácií neurónov a gliových buniek. Do tejto skupiny chorôb radíme Parkinsonovu chorobu, demenciu s Lewyho telieskami, viacnásobnú systémovú atrofiu a ďalšie vzácne sa vyskytujúce neurodegeneratívne ochorenia. Klinicky sú synukleínopatie manifestované širokým spektrom symptómov, ktoré zahŕňajú motorické, autonómne, behaviorálne aj kognitívne dysfunkcie. Klinické príznaky medzi jednotlivými ochoreniami sa často prelínajú, preto je diferenciálna diagnostika náročná. Diagnostickým problémom sú aj nešpecifické autonómne dysfunkcie vyskytujúce sa v prodromálnych štádiách choroby, ktoré je zložité priradiť bez spoľahlivého diagnostického markera k prislúchajúcemu ochoreniu. Rôzne kmene α-synukleínu vykazujúce rozdielne biologické vlastnosti pri jednotlivých synukleínopatiách však potenciálne môžu pomôcť pri ich skorej a presnej diferenciácii.
Kľúčové slová: synukleínopatie, α-synukleín, Parkinsonova choroba, demencia s Lewyho telieskami, viacnásobná systémová atrofia

Abstract: Synucleinopathies are collectively characterized by neuropathological processes associated with protein inclusions formed mainly by the protein α-synuclein, which accumulates predominantly in the cytoplasm of specific populations of neurons and glial cells. This group of diseases includes Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy and other rare neurodegenerative diseases. Clinically, synucleinopathies are manifested by a wide range of symptoms, including motor, autonomic, behavioral, and cognitive dysfunctions. Clinical symptoms often overlap between diseases, so differential diagnosis is difficult. Non-specific autonomic dysfunctions occurring in the prodromal stages of the disease are also diagnostic problem, which is difficult to assign to the associated disease without a reliable diagnostic marker. However, different strains of α-synuclein exhibiting different biological properties in distinct synucleinopathies can potentially help in their early and accurate differentiation.
Keywords: synucleinopathies, α-synuclein, Parkinson...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Online závislosti alebo excesívne používanie internetu u

  Súhrn:  Pediatri sa vo svojej praxi môžu stretnúť s prípadmi detí a mladých...


 2. Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

  Súhrn:  Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými...


 3. Laktózová intolerancia

  Súhrn:  Laktózová intolerancia patrí medzi neimunologickú (t. j. nealergickú)...


 4. Úloha črevného mikrobiómu v regulácii činnosti

  Súhrn:  Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho...


 5. Špecifické sérologické markery imunitnej odpovede pri

  Súhrn:  Špecifické markery humorálnej odpovede sa zisťujú sérologickými...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...