Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Preventívne prehliadky u všeobecných lekárov:

Na preventívnu prehliadku má ísť ten, kto to potrebuje, a ten, u koho je zmysluplná. Samozrejme, má byť spojená s preventívnou intervenciou, teda prinajmenšom edukáciou aj úplne zdravého občana.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike synukleínopatií « Späť

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike synukleínopatií

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.  

1Mgr. Jana Harsányiová, PhD., 2Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. 25.02.2022

Súhrn: Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom, ktorý sa akumuluje najmä v cytoplazme špecifických populácií neurónov a gliových buniek. Do tejto skupiny chorôb radíme Parkinsonovu chorobu, demenciu s Lewyho telieskami, viacnásobnú systémovú atrofiu a ďalšie vzácne sa vyskytujúce neurodegeneratívne ochorenia. Klinicky sú synukleínopatie manifestované širokým spektrom symptómov, ktoré zahŕňajú motorické, autonómne, behaviorálne aj kognitívne dysfunkcie. Klinické príznaky medzi jednotlivými ochoreniami sa často prelínajú, preto je diferenciálna diagnostika náročná. Diagnostickým problémom sú aj nešpecifické autonómne dysfunkcie vyskytujúce sa v prodromálnych štádiách choroby, ktoré je zložité priradiť bez spoľahlivého diagnostického markera k prislúchajúcemu ochoreniu. Rôzne kmene α-synukleínu vykazujúce rozdielne biologické vlastnosti pri jednotlivých synukleínopatiách však potenciálne môžu pomôcť pri ich skorej a presnej diferenciácii.
Kľúčové slová: synukleínopatie, α-synukleín, Parkinsonova choroba, demencia s Lewyho telieskami, viacnásobná systémová atrofia

Abstract: Synucleinopathies are collectively characterized by neuropathological processes associated with protein inclusions formed mainly by the protein α-synuclein, which accumulates predominantly in the cytoplasm of specific populations of neurons and glial cells. This group of diseases includes Parkinson's disease, dementia with Lewy bodies, multiple system atrophy and other rare neurodegenerative diseases. Clinically, synucleinopathies are manifested by a wide range of symptoms, including motor, autonomic, behavioral, and cognitive dysfunctions. Clinical symptoms often overlap between diseases, so differential diagnosis is difficult. Non-specific autonomic dysfunctions occurring in the prodromal stages of the disease are also diagnostic problem, which is difficult to assign to the associated disease without a reliable diagnostic marker. However, different strains of α-synuclein exhibiting different biological properties in distinct synucleinopathies can potentially help in their early and accurate differentiation.
Keywords: synucleinopathies, α-synuclein, Parkinson...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Potravinová intolerancia a saponíny

  Súhrn:  Po tridsaťročnom štúdiu vplyvu saponínov na ľudský organizmus autor...


 2. Pri rakovine pľúc nie je čas na výhovorky

  Rakovina pľúc patrí k najčastejším zhubným ochoreniam na Slovensku.  Ročne...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...