Aktuálne látkové závislosti u mladých

V ostatnom čase registrujeme v ambulancii telovýchovného lekára nárast takýchto stavov u mladých športovcov už od 12. roku života.

Poliklinika Bezručova sa otvára detským

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu a ORL centrum pre deti aj dospelých

Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

Dýchanie pôsobí na každú bunku v tele, preto má správne dýchanie obrovský prínos pre zdravie a vývin jedinca od momentu jeho splodenia.

Choroby očí, výživa a životný štýl v súbore pacientov « Späť

Choroby očí, výživa a životný štýl v súbore pacientov

Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD., Veronika Sýkorová; Ústav výživy a genomiky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre 10.03.2022

Súhrn: Cieľom práce bolo zhodnotiť výskyt chorôb očí a s nimi súvisiace aspekty vo vybranom súbore pacientov. Výskumu sa zúčastnilo 63 pacientov vo veku 12 – 73 rokov. Najväčšie zastúpenie v súbore bolo vo vekovom rozsahu 46 – 55 rokov (25,4 %) a 25 – 35 rokov (20,3 %). U pacientov boli otázkami zisťované a hodnotené stravovacie a životné zvyklosti. Stravovanie pacientov má mnohé nedostatky, najmä v konzumácii rýb s frekvenciou iba 1 – 2x za mesiac (58,7 %), orechov a semien (41,3 %), ako aj v konzumácii strukovín (34,9 %). Uvedené potraviny sú dôležité v prevencii chorôb očí z hľadiska zastúpenia dôležitých látok pre zdravie. Konzum ovocia a zeleniny bol deficitný, 1 – 2 ks ovocia denne u 66,7 % a zeleniny u 61,9 % pacientov. Osobitne bol v práci analyzovaný príjem nutričných suplementov. Po zistení diagnózy obmedzilo fajčenie len 9,5 % pacientov.  Je nevyhnutné zamerať sa na zlepšenie prevencie, aplikovanie zásad a odporúčaní na udržanie a zlepšenie zdravotného stavu.
Kľúčové slová: ochorenia očí, vekom podmienená degenerácia makuly, katarakta, prevencia, výživa, životný štýl

Abstract: The aim of the work was to evaluate the incidence of eye diseases and related aspects in a selected group of patients. The study involved 63 patients aged 12 – 73 years. The largest representation in the group was in the age range of 46 – 55 years (25,4%) and 25 – 35 years (20,3%). The patients’ diet and lifestyle habits were identified and evaluated using a questionnaire. Patients’ diet has many negatives, especially in the consumption of fish with a frequency of only 1 – 2 times a month (58,7%), nuts and seeds (41,3%) as well as in the consumption of legumes (34,9%). These foods are important in the prevention of eye diseases in terms of the presence of important substances for health. Consumption of fruits and vegetables was deficient, 1 – 2 fruits a day in 66,7% and vegetables in 61,9% of patients. In particular, the intake of nutritional supplements was analysed in this work. After diagnosis, smoking was restricted by only 9,5% of patients. It is necessary to focus on improving prevention, applying principles and recommendations for maintaining and impr...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Ako „pestovať“ svoju dušu v druhej polovici života

  Väčšina kultúr naprieč históriou sa viac-menej pohybovala v prvej polovici...


 2. Aktuálne látkové závislosti u mladých športovcov

  Súhrn:  Látková závislosť je podľa definície Svetovej zdravotníckej...


 3. Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

  Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti...


 4. Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

  Súhrn:  V snahe posilniť životné kompetencie, zlepšiť zdravie a celkovú kvalitu...


 5. Bang! Úplná história vesmíru

  Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti aj dospelých Poliklinika Bezručova otvára nové pracoviská na pomoc deťom a reaguje tak na ich kritický...

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Knihy

Bang! Úplná história vesmíru

Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie knihy  Bang! , sa mnohé zmenilo, preto prichádza kniha  Bang! Úplná...

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...