Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Preventívne prehliadky u všeobecných lekárov:

Na preventívnu prehliadku má ísť ten, kto to potrebuje, a ten, u koho je zmysluplná. Samozrejme, má byť spojená s preventívnou intervenciou, teda prinajmenšom edukáciou aj úplne zdravého občana.

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na výživu ako súčasť nefarmakologických intervencií zdravotníckych profesionálov « Späť

Edukácia detí a ich rodičov zameraná na výživu ako súčasť nefarmakologických intervencií zdravotníckych profesionálov

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.  

1PhDr. Jana Michalková, PhD., 2Bc. Daniela Maľariková, 1doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., PhDr. 1Jana Sušinková, PhD., 3PhDr. Hedviga Kurcinová, 3Mária Maniková 1 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Ústav ošetrovateľstva; 2 Nemocnica Agel Ko? 28.01.2022

Súhrn: Obezita je celosvetovou pandémiou, preto je potrebné tejto téme venovať pozornosť. Zdravotnícki pracovníci by sa mali v tejto oblasti snažiť dôsledne edukovať. Naším hlavným zámerom bolo realizovať edukáciu v ošetrovateľskej praxi skupinovou formou a prostredníctvom inovatívnych metód a prostriedkov výučby sprostredkovať pre deti trpiace nadhmotnosťou a obezitou a pre ich rodičov poznatky, ktoré môžu efektívne využiť v každodennom živote.
Kľúčové slová: nadhmotnosť, obezita, edukácia, detský pacient, sestra 

Abstract: Obesity is a pandemic, so attention needs to be paid to this issue. Healthcare professionals should also strive for consistent training in this area. Our main goal was to implement education in nursing practice of the group form and through innovative methods and means of teaching to mediate for children who are obese and for their parental knowledge, which can help to use in everyday life.
Key words: overweight, obesity, education, pediatric patient, nurse

Úvod
Problematika nadhmotnosti a obezity (tučnoty) je rozsiahla a ovplyvňuje každodenný život postihnutého jedinca. Stretávame sa s ňou pomerne často a či si to uvedomujeme, alebo nie, je potrebné proti nej zavádzať účinné opatrenia na elimináciu. Podľa Fábryovej, Vrabcovej (2) je obezita stále vážnejším problémom 21. storočia a v súčasnej dobe ňou trpí celosvetovo viac ako 2 miliardy ľudí. Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení (metabolické, kardiometabolické, niektoré nádorové, neurodegeneratívne). Všeobecne poznáme dve základné príčiny obezity. Je to genetická príčina alebo faktory vonkajšieho prostredia (najmä nevhodná výživa a nedostatočná pohybová aktivita). Etiopatogenéza obezity je komplexná z pohľadu na faktory nutričné, genetické, sociálno-ekonomické, psychologické a iné (12). Obézne deti majú vysokú pravdepodobnosť, aby sa z nich stali obézni dospelí (14).

Klasifikácia
Nadhmotnosť a obezitu najčastejšie posudzujeme pomocou BMI (Body Mass Index, index telesnej hmotnosti). Je prijímaný ako praktická a jednoduchá skríningová met...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...