Edukácia detí a ich rodičov zameraná na

Každý druhý dospelý a každé piate dieťa má nadhmotnosť alebo obezitu. Autorky uvádzajú, že podľa údajov odborníkov je s obezitou spojených viac ako 236 ďalších chronických ochorení.

Alfa-synukleín a jeho význam v diagnostike

Synukleínopatie sú ochorenia súborne charakterizované neuropatologickými procesmi asociovanými s proteínovými inklúziami tvorenými majoritne proteínom α-synukleínom.

Úloha črevného mikrobiómu v regulácii

Črevný mikrobióm, ktorý obsahuje gény všetkých mikroorganizmov nášho tráviaceho traktu, zohráva mimoriadne významnú úlohu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka.

Možnosti profylaxie a liečby COVID-19 – prehľad aktuálnych poznatkov « Späť

Možnosti profylaxie a liečby COVID-19 – prehľad aktuálnych poznatkov

Snahou autorov príspevku bolo vybrať čo najrelevantnejšie a najnovšie údaje tak, aby poslúžili všetkým kolegom pri rozhodovaní sa, ako liečiť pacientov s chorobou COVID-19.  

1,2Martin Hrubiško,3,4,5Miloš Jeseňák; 1Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava; 2Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA, Bratislava, 3Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UN Martin,4Klinika detí a dorastu JLF UK a U 21.04.2021

Súhrn: Medicínsky výskum aj prax sa v rokoch 2020 a 2021 sústreďujú na prevenciu a liečbu infekcie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 nazvanú COVID-19. Poznatkov vychádzajúcich z medicíny založenej na dôkazoch je nateraz ešte málo, pre väčšinu aktuálnych odporúčaní sú dôkazy nedostatočné. Snahou autorov príspevku bolo vybrať čo najrelevantnejšie a najnovšie údaje tak, aby poslúžili všetkým kolegom pri rozhodovaní sa, ako liečiť pacientov s chorobou COVID-19.
Kľúčové slová: COVID-19, profylaxia predinfekčná a poinfekčná, liečba

Abstract: Medicine research and praxis of years 2020 – 2021 are concentrated on prophylaxis and treatment of SARS-Cov-2 infection named Covid-19. Most of actual knowledge is not fulfilling strict evidence-based criteria yet. Authors of this contribution tied to select newest and most relevant data with aim to help all colleagues in decisions how to treat patients with COVID-19.
Key words: COVID-19, pre-exposure and post-exposure prophylaxis, treatment

COVID-19 je choroba mnohých tvárí
COVID-19 charakterizuje pestrý klinický obraz od bezpríznakového cez mierny, stredne závažný až po závažný, neraz fatálny priebeh. Zatiaľ nevieme povedať, čo okrem veku a celkovej zdravotnej kondície postihnutého rozhoduje o priebehu. Najmä čo sa týka závažnosti priebehu a mortality, stále síce prevládajú seniori a polymorbídni pacienti, pribúdajú ale aj dospelí a deti všetkých vekových kategórií, dosiaľ zdraví, u ktorých má COVID-19 závažný priebeh. Viaceré práce naznačujú podiel genetických aj epigenetických faktorov určujúcich riziko infikovania a modifikujúcich priebeh a závažnosť ochorenia. Zaznamenávame narastajúci objem poznatkov o tzv. pokovidovom syndróme a samostatnou problematikou je rozvoj multisystémového zápalového syndrómu opísaného tak u detí, ako aj dospelých.

Obojstranné postihnutie pľúc pneumóniou je najčastejšou komplikáciou – má charakter organizujúcej sa pneumónie a v niektorých prípadoch môže viesť ku klinickému obrazu ARDS, nejde však o typický ARDS (1). Na rozdiel od „klasického ARDS“ extravaskulárny vodný pľúcny index (EVLWI) je normálny, alebo mierne zvýšený, pľúcna kompliancia je normálna a pacien...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Je zápal prsníka nebezpečný?

  Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas...


 2. Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s

  Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná...


 3. Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj

  Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Neliečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu myokardu aj u mladších mužov

Artériová hypertenzia je nebolestivé ochorenie a práve bezpríznakovosť je často dôvodom, prečo sa nediagnostikuje včas.  Diagnóza často prichádza až s komplikáciami, ako je...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Knihy

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...