Ako poraziť COVID-19 cez črevný mikrobióm

Črevný mikrobióm reguluje mnohé fyziologické procesy nášho organizmu, pričom má mimoriadny význam predovšetkým pre správny vývoj a optimálnu funkčnosť nášho imunitného systému. Imunitný systém

Možnosti profylaxie a liečby COVID-19 –

Snahou autorov príspevku bolo vybrať čo najrelevantnejšie a najnovšie údaje tak, aby poslúžili všetkým kolegom pri rozhodovaní sa, ako liečiť pacientov s chorobou COVID-19.

Personalizovaná výživa a jej aplikácia v

Genetické odlišnosti v metabolizme vitamínov môžu zmeniť ich využitie na personálnej úrovni, pričom mieru rizika spôsobených komplikácií je možné odhadnúť na základe genetických dát.

Možnosti profylaxie a liečby COVID-19 – prehľad aktuálnych poznatkov « Späť

Možnosti profylaxie a liečby COVID-19 – prehľad aktuálnych poznatkov

Snahou autorov príspevku bolo vybrať čo najrelevantnejšie a najnovšie údaje tak, aby poslúžili všetkým kolegom pri rozhodovaní sa, ako liečiť pacientov s chorobou COVID-19.  

1,2Martin Hrubiško,3,4,5Miloš Jeseňák; 1Odd. klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava; 2Ústav laboratórnej medicíny SZU a OÚSA, Bratislava, 3Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UN Martin,4Klinika detí a dorastu JLF UK a U 21.04.2021

Súhrn: Medicínsky výskum aj prax sa v rokoch 2020 a 2021 sústreďujú na prevenciu a liečbu infekcie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2 nazvanú COVID-19. Poznatkov vychádzajúcich z medicíny založenej na dôkazoch je nateraz ešte málo, pre väčšinu aktuálnych odporúčaní sú dôkazy nedostatočné. Snahou autorov príspevku bolo vybrať čo najrelevantnejšie a najnovšie údaje tak, aby poslúžili všetkým kolegom pri rozhodovaní sa, ako liečiť pacientov s chorobou COVID-19.
Kľúčové slová: COVID-19, profylaxia predinfekčná a poinfekčná, liečba

Abstract: Medicine research and praxis of years 2020 – 2021 are concentrated on prophylaxis and treatment of SARS-Cov-2 infection named Covid-19. Most of actual knowledge is not fulfilling strict evidence-based criteria yet. Authors of this contribution tied to select newest and most relevant data with aim to help all colleagues in decisions how to treat patients with COVID-19.
Key words: COVID-19, pre-exposure and post-exposure prophylaxis, treatment

COVID-19 je choroba mnohých tvárí
COVID-19 charakterizuje pestrý klinický obraz od bezpríznakového cez mierny, stredne závažný až po závažný, neraz fatálny priebeh. Zatiaľ nevieme povedať, čo okrem veku a celkovej zdravotnej kondície postihnutého rozhoduje o priebehu. Najmä čo sa týka závažnosti priebehu a mortality, stále síce prevládajú seniori a polymorbídni pacienti, pribúdajú ale aj dospelí a deti všetkých vekových kategórií, dosiaľ zdraví, u ktorých má COVID-19 závažný priebeh. Viaceré práce naznačujú podiel genetických aj epigenetických faktorov určujúcich riziko infikovania a modifikujúcich priebeh a závažnosť ochorenia. Zaznamenávame narastajúci objem poznatkov o tzv. pokovidovom syndróme a samostatnou problematikou je rozvoj multisystémového zápalového syndrómu opísaného tak u detí, ako aj dospelých.

Obojstranné postihnutie pľúc pneumóniou je najčastejšou komplikáciou – má charakter organizujúcej sa pneumónie a v niektorých prípadoch môže viesť ku klinickému obrazu ARDS, nejde však o typický ARDS (1). Na rozdiel od „klasického ARDS“ extravaskulárny vodný pľúcny index (EVLWI) je normálny, alebo mierne zvýšený, pľúcna kompliancia je normálna a pacien...

Pre pokračovanie článku sa   PRIHLÁSTE


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Probiotiká na mieru

  Jedinečnosť mikrobiómu si vyžaduje individuálny prístup. Slovenskí vedci, ktorí...


 2. Personalizovaná výživa a jej aplikácia v regulácii

  Súhrn: Nutrigenomika je moderná a rýchlo sa vyvíjajúca veda vychádzajúca z...


 3. Ako poraziť COVID-19 cez črevný mikrobióm

  Črevný mikrobióm reguluje mnohé fyziologické procesy nášho organizmu, pričom má...


 4. Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

  Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú...


 5. Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

  11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov...

AKTUÁLNE

 1. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

V nezdravom životom štýle sme predbehli aj Ameriku

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 možno pripísať rizikovým faktorom správania, vrátane dietetických rizík, fajčenia, alkoholu a nízkej fyzickej aktivity.  26...

Ochoreniam srdca pri diabete mellite sa dá predísť

11. november 2021 – Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných asi 370 000 pacientov s cukrovkou a podľa odhadov ňou trpí ďalších 100 – 150 000 ľudí, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo...

Po 17 rokoch otvoria Polikliniku Bezručova

Bratislava, 11. novembra 2021 – Po takmer 17 rokoch predstavili zrekonštruovanú bratislavskú Polikliniku Bezručova. Nová kapitola v histórii poskytovania zdravotnej starostlivosti na Bezručovej sa...

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život

Kvapka krvi môže deťom so spinálnou svalovou atrofiou zmeniť život Vďaka včasnej diagnostike a liečbe sa môžu vyvíjať primerane Na Slovensku žije v súčasnosti viac ako šesťdesiat...

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie

Pacientom s hereditárnym angioedémom pomôže liečba, ale aj pacientske združenie Na Slovensku pôsobí pacientske združenie HAE Slovakia, ktorého cieľom je pomôcť pacientom s raritným...

Knihy

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...

Epidémie v dejinách

Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková (ed.) Počet strán: 296 Dostupné aj ako E-kniha Epidémie smrtiacich chorôb ohrozovali ľudstvo od...

Šarlatáni

Kniha Šarlatáni je pokusom o rekonštrukciu bizarných, čudných, niekedy až hrôzostrašných „liečebných postupov“ lekárov, vedcov, liečiteľov, ale aj...