Poliklinika Bezručova sa otvára detským

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu a ORL centrum pre deti aj dospelých

Aktuálne látkové závislosti u mladých

V ostatnom čase registrujeme v ambulancii telovýchovného lekára nárast takýchto stavov u mladých športovcov už od 12. roku života.

Dýchanie ako nástroj posilňovania zdravia

Dýchanie pôsobí na každú bunku v tele, preto má správne dýchanie obrovský prínos pre zdravie a vývin jedinca od momentu jeho splodenia.

Potravinová intolerancia a saponíny « Späť

Potravinová intolerancia a saponíny

MUDr. Oto Sova, CSc. 13.12.2023

Súhrn: Po tridsaťročnom štúdiu vplyvu saponínov na ľudský organizmus autor postupne vytvoril možný scenár ich aplikácie v lekárskej praxi a v medicíne vôbec. Prezentované súvislosti prinášajú nové prístupy vysvetľovania vzniku a vývoja potravinovej intolerancie, ktorá bola v prípade diabetu druhého typu vedecky sledovaná a jej výsledky boli prednesené na vedeckých fórach. Príspevok evokuje potrebu detailnejšieho štúdia potravinovej intolerancie, ako aj hraničného obdobia možnej nápravy.
Kľúčové slová: saponíny, potravinová intolerancia 

Abstract: After thirty years of studying the impact of saponins on the human body, the author gradually creates possible scenarios of their applicability in medical practice and medicine in general. The presented essay brings a new perspective on the possible development of food intolerances, which in the case of second-degree diabetes have also been scientifically confirmed and lectured on scientific forums. The paper evokes more detailed studies of individual intolerances, as well as the limit period of possible reparation.
Keywords: saponins, food intolerances

 Spracovávanie potravy, jej príjem, strávenie a jej využitie, čiže zabudovanie tam, kam to organizmus vyžaduje, naráža na niektoré nežiaduce úkazy, ktoré normálny chod stravovania nielenže komplikujú, ale jeho činnosti aj úplne bránia. Jedným z nich je stav, keď organizmus na prívod určitej potraviny alebo ingrediencie reaguje alergickou alebo inou intolerantnou reakciou a pre dobro prijímateľa musí byť táto z potravy vylúčená. Takéto potraviny možno označiť pre určité osoby ako nevhodné či nebezpečné. 

Existuje však aj veľká skupina potravín, ktoré niektoré osoby nemôžu prijímať, ale nie pre alergické reakcie, ale preto, že organizmus nevie tieto potraviny, alebo ich zložky spracovať, stráviť a využiť a ako nestrávené spôsobujú požívateľovi veľké zdravotné problémy či v žalúdku, alebo v črevách, alebo iných orgánoch. Pri týchto zložkách potravy pri podrobnejšom vyšetrení zisťujeme, že opúšťajú organizmus spotrebiteľa nezmenené, že ich nedokáže stráviť, rozložiť, využiť a v pôvodnom stave spôsobujú v tráviacom systéme nemalé ťažkosti. Vysvetlenie je jednoduché – týmto osobám chýbajú enzýmy, ktoré by tieto látky rozložili a umožnili ich využitie. Keď sa podrobnejšie pozrieme na spektrum chýbajúcich enzýmov, zistíme, že takmer všetky sú syntetizované pankreasom.

Tento pomerne malý orgán vyrába veľké množstvo rozličných enzýmov, ktoré sa podieľajú na spracovaní potravy privádzanej do organizmu. A to nielen enzýmy štiepiace bielkoviny, tuky a cukry, ako trypsín, lipáza a amyláza, ale aj celý rad ďalších enzýmov. Pankreas je rozdelený na množstvo lalôčikov, každý z nich má vlastný prívod krvi a vlastné odvádzanie produktov, ktoré vytvára. Bližšie pozorovanie týchto javov poukazuje na to, že lalôčiky pankreasu prestávajú fungovať v normálnom režime z dvoch možných príčin. Buď sa im obmedzuje prívod krvi znížením cirkulácie, a to najčastejšie pre tvorbu usadenín v cievach, ktorými sú zásobované, alebo z dôvodu upchatia vývodu, kde orgán produkuje enzýmy, ale tieto sa nevedia dostať von do dvanástnika. A ak máme možnosť sledovať vývoj situácie u niektorých jednotlivcov, konštatujeme, že potravinová intolerancia je proces, ktorý sa začína nebadane akoby pokazeným žalúdkom, hnačkami alebo inými príznakmi porúch trávenia, čo sa objaví len niekedy. Potom sa ťažkosti stávajú pravidelnými a postihnutá osoba nemôže prijímať určitú potravinu. Túto vyradí zo svojho jedálneho lístka, čím sa problém a jeho riešenie na čas odsunú. Postupne sa však vyvinie taká istá situácia na ďalšie druhy potravy, takže ostáva veľmi málo tých, ktoré by mohol postihnutý konzumovať. Rozšírenými sa stali stavy intolerancie na laktózu, glukán, niektoré pochutiny ako čokoláda, ale pre intoleranciu lepku aj obyčajné múčne výrobky a podobne. A stav sa iba zhoršuje.

V tejto situácii sme začali uvažovať, či by nepomohla aplikácia saponínov. V súčasnej dobe ich mnohí užívajú pre ich schopnosť znižovať povrchové napätie, čím vlastne odstránia všetky usadeniny z ciev a znova ich spriechodnia. Nuž a keďže je veľké podozrenie hraničiace s istotou, že intolerancie sú zapríčinené tým, že sa redukovalo krvné zásobovanie príslušného laloku pankreasu, ktorý produkoval žiaduci enzým, v dôsledku zanesenia vyživovacích ciev, existuje reálna možnosť, že tak, ako sa revaskularizujú saponínmi niektoré cievy v hrudníku, udeje sa to aj v pankrease. Náš výskumný ústav ostáva v komunikácii s užívateľmi saponínov a skutočne sme zaregistrovali niekoľko kladných odoziev, keď sa stav intolerancie podstatne zlepšil až vyliečil, ale mali sme aj prípady, keď užívanie saponínov neprinieslo žiadne zlepšenie. Rozdiel sme vyriešili, keď sme podrobnejšie evidovali obdobie, keď postihnutý užívateľ začal užívať saponíny. Ak začal užívať saponíny v počiatkoch intolerancie, tak takmer vo všetkých prípadoch došlo k zlepšeniu i úplnému odstráneniu tohto problému. Čím neskôr sa začne s užívaním, tým menšia je nádej na zlepšenie alebo vyliečenie, pretože v týchto prípadoch už v dôsledku nedokrvenia dochádza k vyhynutiu buniek produkujúcich enzýmy. 

V roku 1998 sme vykonali veľký pokus, kde sme podávali diabetikom s druhým typom diabetu saponíny, a u 40 % užívateľov došlo k podstatnému zlepšeniu či dokonca vyliečeniu (Bulletin of 33th Balneological World Congress in Luhačovice, October 1998, p 313). Už vtedy sme vyslovili predpoklad, že saponíny pomáhajú dovtedy, kým nedôjde k úhynu produkčných buniek v dôsledku prerušeného alebo nedostatočného zásobovania krvou. To spôsobilo, že účinkovali iba u 40 % užívateľov.

Výhodou súkromného výskumného ústavu je, že sa môže zaoberať problémom, ktorý ho zaujíma a nemusí riešiť problémy nariadené centrálnym orgánom. Na druhej strane, nevýhodou takéhoto ústavu je, že si na výskumnú prácu musí zarobiť, pretože od nikoho žiadnu finančnú podporu nedostane. A tak saponíny vo forme výživových doplnkov predávame, ale predaj z našej strany nie je realizovaný ako klasický odbyt fortifikovaný rôznymi reklamami so snahou o vyššie príjmy. My s každým užívateľom, ktorý si to želá, ostávame v spojení, sledujeme vplyv saponínov na jeho problémy, alebo na preventívne pôsobenie. Takto nadobudnuté informácie majú pre nás vyššiu cenu ako získané financie, neustále vylepšujeme spôsob užívania a kvalitu podávaných saponínov. Veď v roku 1993, keď sme ich začali skúmať, nevedeli sme nič o rôznych druhoch saponínov, o ich rozličnom pôsobení, o možnostiach ich delenia a cieleného využívania ich rozličných druhov.

V súčasnosti disponujeme preparátmi, ktoré nemenia svoje vlastnosti v priebehu ročných období v percentuálnom zložení. A v dôsledku dlhodobého výskumu zastávame názor, že najlepšia je prevencia a dlhodobé užívanie saponínov zdravými, alebo zdanlivo zdravými užívateľmi, alebo aspoň využívanie jedného veľkého balenia ročne. A to platí nielen v prípade potravinovej intolerancie, ale aj pri diabete druhého typu, ako prevencia infarktu a iných cievnych ochorení spôsobených nepriechodnosťou ciev, ktorá vznikla ako dôsledok hromadenia usadenín. Saponíny sa postupne dostávajú do povedomia lekárskej obce ako efektívna podpora klasickej terapie z fyzikálnej stránky – znižovaním povrchového napätia v organizme. 

             


NAJČÍTANEJŠIE

 1. Aby to tak nebolelo - kniha o téme, ktorá sa týka

  „Celý život pracujem ako novinárka a vždy som sa snažila písať tak, aby moje...

AKTUÁLNE

 1. UNION ZP opäť inovovala systém bonifikácie Optimus

  Vážené odborníčky, vážení odborníci, poznáte systém bonifikácie Optimus,...


 2. Pozývame vás sledovať online moderovanú diskusiu PRE

  Diskutovať sa bude o témach, ktoré sa týkajú prevencie, zvládania bežných...


 3. AOPP žiada ministra zdravotníctva o urýchlené riešenie

  Asociácia na ochranu práv pacientov sa obrátila listom na ministra zdravotníctva...

Tlačové správy

Poliklinika Bezručova sa otvára detským pacientom

Po novom tu nájdete pediatriu, detskú gastroenterológiu   a ORL centrum pre deti aj dospelých Poliklinika Bezručova otvára nové pracoviská na pomoc deťom a reaguje tak na ich kritický...

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných

Zanedbaná diagnostika môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám, upozornila pri príležitosti Svetového dňa celiakie Slovenská gastroenterologická spoločnosť.  Na Slovensku...

Lokálne znecitlivenie hrdla a konečníka poisťovne plne uhradia

Tieto výkony, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou endoskopických vyšetrení, VšZP od minulého roka lekárom neuhrádzala.  Na žiadosť Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti však...

Preventívna prehliadka môže odhaliť prvé problémy s pečeňou

Stukovatená pečeň sa v našej populácii vyskytuje čoraz častejšie. Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Diana Baranová hovorí, že zistenie ochorenia je často otázkou náhody. ...

Je zápal prsníka nebezpečný?

Zápal prsníka je bakteriálne ochorenie, ktorým trpia najmä ženy počas dojčenia, ale môže sa vyskytnúť aj inokedy. Pokiaľ sa mastitída podchytí v skorom štádiu, liečba je krátka...

Knihy

Bang! Úplná história vesmíru

Úžasný príbeh vývoja vesmíru Od doby, keď v roku 2006 vyšlo prvé vydanie knihy  Bang! , sa mnohé zmenilo, preto prichádza kniha  Bang! Úplná...

Ako nediétovať

V publikácii  Ako nediétovať  sa autor zameriava na optimálne kritériá umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie a...

Zdravé črevo a trávenie – Mýty verzus fakty

Dielo renomovaného slovenského gastroenterológa doc. Ladislava Kuželu a Zuzany Čižmárikovej poukazuje na skutočnosť, že ľudia sa vo veciach svojho...

Audiológia

Vysoko odborná učebnica Audiológia obsahuje ucelené informácie o anatómii a fyziológii sluchového orgánu, o základoch akustiky, komplexne sú rozpracované...

Dětská otolaryngologie

Autori vybral na spracovanie najbežnejšie situácie, s ktorými sa stretli v ambulantnej starostlivosti o deti s ochoreniami uší, nosa a krku, ako je zápal...